Zmluvy 2015 - 2020

Prehľad zmlúv  za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 podľa zákona zákona č. 546/2010 Z.z.

Prehľad zmlúv a faktúr od 1.1.2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z. 

Názov prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboruPosledná úprava
Stiahni tento súbor(Príloha EnviPak.PDF)Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0717201503ENVIPAK, a.s. Bratislava470 Kb29.04.2020 18:47
Stiahni tento súbor(VODA -Protokoly o skúškach za rok 2019.pdf)Protokoly o skúškach za rok 2019voda HDN 12842 Kb06.03.2020 09:43
Stiahni tento súbor(Dodatok cenník MP 2020.pdf)Príloha č. 2 Zmluvy č.L-23/TDO/1997cenník Marius Pedersen, a.s. pre obec Ducové platný od 02.01.2020840 Kb28.02.2020 10:41
Stiahni tento súbor(Evidencia ŠK.pdf)Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - pitná  615 Kb28.02.2020 10:35
Stiahni tento súbor(Ducové_Zmluva o dielo.pdf)Zmluva o dielo  1621 Kb29.01.2020 09:50
Stiahni tento súbor(Zmluva o pripojení RVO.pdf)Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 757 Kb23.12.2019 12:18
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 6 k Zmluve za uloženie odpadu.pdf)Dodatok č. 6k Zmluve o uložení odpadu KOS od 1.1.2020253 Kb10.12.2019 09:45
Stiahni tento súbor(ZoD_rekon VO.pdf)Zmluva o dielo 11-1/2019Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ducové 261 Kb28.11.2019 14:46
Stiahni tento súbor(Nájomná zmluva 2019 Minárik.pdf)Zmluva o nájmep. Minárik Vladimír par. č. 236247 Kb25.10.2019 13:56
Stiahni tento súbor(Dodatok ku KZ Uherčíková.pdf)Dodatok č. 1ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 13.08.2019348 Kb25.10.2019 12:51
Stiahni tento súbor(Dohoda ÚPSVaR.pdf)Dohoda č. 19/06/010/27o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 1022 Kb24.10.2019 08:13
Stiahni tento súbor(cenník 2020.PDF)Príloha č. 2 Zmluvy č. L-23/TDO/1997cenník Marius Pedersen, a.s. pre obec Ducové platný od 1.1.20120651 Kb16.10.2019 09:14
Stiahni tento súbor(Licenčná zmluva.pdf)Licenčná zmluva  738 Kb11.10.2019 12:11
Stiahni tento súbor(Poistná zmluva MŠ školák.pdf)Poistná zmluva č. 5290000338Poistenie ŠKOLÁK - skupinové úrazové poistenie detí počas školskej dochádzky š. r. 2019/20202577 Kb23.09.2019 14:34
Stiahni tento súbor(Zmluva o pripojení odberných el zariadení.pdf)Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy5269 Kb23.09.2019 09:19
Stiahni tento súbor(Zmluva Striebornica MnV.pdf)Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Moravany nad Váhom obec Ducové 4591 Kb11.09.2019 14:15
Stiahni tento súbor(Dohoda.pdf)Dohoda č. 19/06/50J/13o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona 5/2004 Z.z.394 Kb21.08.2019 14:32
Stiahni tento súbor(KZ Uherčíková 2019.pdf)Kúpna zmluvap. Uherčíková Lýdia - pozemok 296 Kb13.08.2019 14:50
Stiahni tento súbor(Zmluva TTSK.pdf)Zmluva č. 054-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie ,,Šport pre najmenších"1270 Kb24.07.2019 09:46
Stiahni tento súbor(Dohoda_Obec_Ducove.pdf)Dohoda č. 19/06/50J/9 o poskytnutí príspevku na podporu podľa §50j zákona 5/2004 Z.z.391 Kb25.06.2019 10:58
Stiahni tento súbor(Zmluva 2019.PDF)Zmluva č. 37-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Well-being/ životná pohoda / 372 Kb14.06.2019 11:18
Stiahni tento súbor(Plantex školské ovocie.pdf)Zmluva PLANTEX, s.r.o.školské ovocie a zelenina na školský rok 2019/20201381 Kb11.04.2019 12:54
Stiahni tento súbor(poistná zmluva Kooperatíva.pdf)Nová verzia poistnej zmluvy poistná zmluva obec 2835 Kb26.03.2019 15:41
Stiahni tento súbor(zmluva o dielo Mediprojekt.pdf)zmluva o dielo Mediprojekt.pdfmediprojekt1216 Kb15.03.2019 13:41
Stiahni tento súbor(Kúpna zmluva kontajner 2019.pdf)Kúpna zmluvakontajner 433 Kb28.02.2019 15:06
Stiahni tento súbor(Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb OU.pdf)Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OU 1147 Kb22.02.2019 12:35
Stiahni tento súbor(Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MŠ.pdf)Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - MŠ899 Kb22.02.2019 12:34
Stiahni tento súbor(Zmluva audít.pdf)Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 20191718 Kb13.02.2019 15:30
Stiahni tento súbor(URSO SK.pdf)Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - pitná 2018876 Kb08.02.2019 12:25
Stiahni tento súbor(Príloha cenník 2019 MP.pdf)Príloha č. 2 Zmluvy č.L-23/TDO/1997o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadom - cenník platný od 02.01.2019982 Kb07.02.2019 14:43
Stiahni tento súbor(Dohoda číslo 01 2019 P.pdf)Dohoda o poskytnutí prejazdu cez pozemok číslo 01/2018-P521 Kb23.01.2019 16:40
Stiahni tento súbor(Zmluva o poskytovaní služieb MŠ.pdf)Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/108 - ,,Škôlka KOMENSKY Plus" od 21.01.20191571 Kb21.01.2019 15:25
Stiahni tento súbor(Zmluva č. 44 MVSR.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality1408 Kb20.12.2018 15:46
Stiahni tento súbor(Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.297502-2018.pdf)Dodatok č.1 k Úverovej zmluve č.297502-2018.pdfk Úverovej zmluve č. 297502-2018 zo dňa 02.10.20181608 Kb28.11.2018 16:00
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 297481-2018.pdf)Dodatok č. 1k Mandátnej zmluve č. 297481-2018 zo dňa 02.10.2018576 Kb28.11.2018 14:31
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávke z.pdf)Dodatok č. 1k Zmluve o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297502-2018 zo dňa 02.10.2018877 Kb28.11.2018 14:29
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297.pdf)Dodatok č. 1 k Dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297502-2018 zo dňa 02.10.2018590 Kb28.11.2018 14:27
Stiahni tento súbor(DOHODA UPSVaR 2019.pdf)Dohoda č. 18/06/010/33uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 - UPSVaR na rok 2019976 Kb21.11.2018 16:32
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 5 KOS.PDF)Dodatok č. 5k zmluve č. 1020332008 - KOS81 Kb29.10.2018 14:38
Stiahni tento súbor(PZ č. 5290000324.PDF)Poistná zmluva Mš poistenie školák - skupinové úrazové poistenie detí č. 5290000324538 Kb12.10.2018 11:44
Stiahni tento súbor(Cenník MP od 1.1.2019.PDF)Príloha č. 2 Zmluvy č. L-23/TDO/1997o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - platný od 1.1.2019166 Kb09.10.2018 07:44
Stiahni tento súbor(Dohoda k blankozmenke č. 297481.PDF)dohoda k blankozmenke č. 297481-2018177 Kb03.10.2018 07:02
Stiahni tento súbor(Z o ZZP z účtu č. 297481-2018.PDF)zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297481-2018384 Kb03.10.2018 07:01
Stiahni tento súbor(MZ.PDF)mandátna zmluva č. 297481-2018952 Kb03.10.2018 06:59
Stiahni tento súbor(Dohoda k blankozmenke.PDF)dohoda k blankozmenke č. 297502-2018187 Kb03.10.2018 06:50
Stiahni tento súbor(Zmluva o ZZP k pohľadávke.PDF)zmluva o zriadení záložného právak pohľadávke z účtu č. 297502-2018404 Kb03.10.2018 06:49
Stiahni tento súbor(ÚZ č. 297502-2018.PDF)úverová zmluva č. 297502-20181127 Kb03.10.2018 06:48
Stiahni tento súbor(Dodatok NFP0001.PDF)Dodatok č. 1k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130022497 Kb01.10.2018 12:57
Stiahni tento súbor(Zmluva o pripojení.PDF)Zmluvao pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy348 Kb16.08.2018 10:11
Stiahni tento súbor(Dodatok.PDF)Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie od 1.9.2018194 Kb02.08.2018 20:29
Stiahni tento súbor(Dodatok Kucharcik_TextilEco_mesto-obec-postupenie kontajnerov.pdf)Dodatok č. 1k zmluve o spolupráci pri zbere šatstva212 Kb01.08.2018 10:42
Stiahni tento súbor(46-18 Ducové.pdf)Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníkov - Ducové329 Kb23.07.2018 12:12
Stiahni tento súbor(Dohoda o spolupráci GDPR.pdf)Dohoda o spolupráci  296 Kb19.07.2018 10:58
Stiahni tento súbor(URBIS_zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf)Zmluvao spracúvaní osobných údajov 106 Kb02.07.2018 14:32
Stiahni tento súbor(Zmluva DCOM 2018.PDF)Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 867 Kb04.06.2018 14:58
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 3 MŠ.PDF)Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu - MŠ267 Kb17.05.2018 10:57
Stiahni tento súbor(Dodatok č. 3 KD.PDF)Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu - KD273 Kb17.05.2018 10:56
Stiahni tento súbor(Plantex.PDF)Zmluva o spolupráci Materská škola - na školský rok 2018/2019398 Kb03.05.2018 07:11
Stiahni tento súbor(Zmluva.PDF)Zmluvazmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT1300221709 Kb19.04.2018 13:49
Stiahni tento súbor(Kúpna zmluva Drahovce.PDF)Kúpna zmluva Pekáreň Drahovce s.r.o. - ŠJ pri MŠ Ducové č. 1296 Kb13.03.2018 11:15
Stiahni tento súbor(Zmluva o pripojení k IS DEUS.PDF)Zmluvao pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci568 Kb27.02.2018 12:27
Stiahni tento súbor(Zmluva o poskytovaní audít. sl..PDF)Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2018523 Kb13.02.2018 07:58
Stiahni tento súbor(cenník na rok 2018.PDF)Cenník od 02. januára 2018Príloha č. 2 Zmluvy č. L-23/TDO/1997262 Kb01.02.2018 14:02
Stiahni tento súbor(Dodatok zmluvy KOS.PDF)Dodatok č. 4 K zmluve č. 1020332008 114 Kb28.12.2017 14:38
Stiahni tento súbor(Dohoda CVČ.PDF)Dohoda o spolupráci s Mestom Piešťanyškolský rok 2017/ 2018209 Kb07.12.2017 16:20
Stiahni tento súbor(ZoD a Krycí list rozpočtu.PDF)Zmluva o dielo a krycí list rozpočtu Rekonštrukcia kultúrneho domu Ducové2570 Kb07.12.2017 07:47
Stiahni tento súbor(Zmluva oleje.PDF)Zmluva oleje rok 2018o odbere použitého jedlého oleja111 Kb30.11.2017 12:14
Stiahni tento súbor(Nový cenník na rok 2018.PDF)Príloha č. 2 Zmluvy č. L-23/TDO/1997o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - na rok 2018261 Kb30.11.2017 10:45
Stiahni tento súbor(ZoDielo.PDF)Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu Ducové649 Kb29.11.2017 18:17
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo  projekt.PDF)Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č. 17/041557 Kb20.11.2017 14:35
Stiahni tento súbor(ZMLUVA O DIELO_Ducové_KD.pdf)Zmluva o dielo Zmluva č. 17/041 RKD Ducové160 Kb14.11.2017 11:00
Stiahni tento súbor(Dohoda rok 2018.PDF)Dohoda č. 17/06/010/52ÚPSVaR § 10517 Kb20.10.2017 11:49
Stiahni tento súbor(Zmluva Mš.PDF)Zmluva materská škola Ducové 1 546 Kb26.09.2017 17:01
Stiahni tento súbor(zmluva-o-dielo.pdf)Zmluva o dielo Zmluva o dielo výmena strešnej krytiny na budove kultúrneho domu Ducové201 Kb18.09.2017 16:07
Stiahni tento súbor(Dotácia TTSK 8 2017.PDF)Zmluva č. 5 - ŠT PN - 08/2017 o poskytnutí účelovej dotácie účelová dotácia - Šport pre všetkých165 Kb17.07.2017 10:41
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo 23 2016.PDF)Zmluva o dielo zmluva o dielo 23/2016/08421/M/R490 Kb21.06.2017 14:16
Stiahni tento súbor(Dodatok zmluvy EE.PDF)Dodatok zmluvy EE 183 Kb26.05.2017 10:27
Stiahni tento súbor(Zmluva Plantex ŠO.PDF)Zmluva o spolupráci Plantex, s.r.o.Mš-Školská jedáleň 2017/2018406 Kb19.05.2017 10:13
Stiahni tento súbor(Zmluva TTSK.PDF)Zmluva Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 95 Kb03.05.2017 07:03
Stiahni tento súbor(DOC210417.pdf)Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 2268 Kb21.04.2017 11:01
Stiahni tento súbor(Nájomná zmluva 12017 Z.pdf)Nájomná zmluva 01/2017nájomná zmluva na pozemok247 Kb05.04.2017 15:18
Stiahni tento súbor(Dodatok 50j 001.PDF)Dodatok 001/§50j/NS/2017Dodatok k dohode 2306 Kb29.03.2017 14:24
Stiahni tento súbor(Dodatok 50j.PDF)Dodatok 001/§50j/NS/2017Dodatok k dohode312 Kb29.03.2017 14:21
Stiahni tento súbor(Zmluva - oleje.PDF)Zmluva o odbere použitého jedlého oleja odpad číslo 20 01 25- jedlé oleje a tuky246 Kb25.01.2017 11:43
Stiahni tento súbor(Dohoda o spolupráci.PDF)Dohoda o spolupráci Dohoda o spolupráci - CVČ AHOJ Piešťany1435 Kb15.12.2016 11:11
Stiahni tento súbor(Mandátna zmluva.PDF)Mandátna zmluvaMZ 11/16886 Kb15.12.2016 11:09
Stiahni tento súbor(ZOD UP 2016.PDF)ZOD UP 2016Zmluva o dielo 134 Kb09.12.2016 11:02
Stiahni tento súbor(Dohoda č. 006 2016.PDF)Dohoda UPSVaRDohoda č. 006/§50j/NS/2016549 Kb28.11.2016 15:19
Stiahni tento súbor(Dohoda ÚPSVaR.PDF)Dohoda ÚPSVaRDOHODA č. 004/§50j/NS/2016552 Kb27.10.2016 14:05
Stiahni tento súbor(Poistná zmluva Mš.PDF)Poistná zmluva Mš Poistná zmluva Mš 2016/20171870 Kb04.10.2016 17:12
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo0003.PDF)Zmluva o dielo 1 2016Zmluva o dielo 157 Kb23.09.2016 10:31
Stiahni tento súbor(Kúpna zmluva obec Ducové.pdf)Kúpna zmluvaKúpna zmluva Ing. Minarech a Ivanov 209 Kb17.08.2016 14:50
Stiahni tento súbor(Zmluva - ENVI-PAK, a.s..PDF)Zmluva - ENVI-PAK od 01.07.2016organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly 1924 Kb08.07.2016 10:34
Stiahni tento súbor(Nájomná zmluva.PDF)Nájomná zmluva 01/2016nájomná zmluva na pozemok1931 Kb08.07.2016 10:31
Stiahni tento súbor(Dohoda - SP- SHR.PDF)Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDPEvidencia SHR1537 Kb23.11.2015 14:34
Stiahni tento súbor(Poistná zmluva PO MŠ.PDF)Poistná zmluva MŠÚrazové poistenie PO MŠ Ducové2542 Kb03.11.2015 13:46
Stiahni tento súbor(Poistná zmluva žiakov MŚ.PDF)Poistná zmluva MŠÚrazové poistenie žiakov MŠ Ducové2537 Kb03.11.2015 13:45
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo 03.PDF)Zmluva o dielo 03/2015Obnova kultúrneho domu Ducové 1296 Kb17.09.2015 06:29
Stiahni tento súbor(Kúpna zmluva Mináriková Eva.PDF)Kúpna zmluva Kúpna zmluva Mináriková Eva792 Kb29.04.2015 11:30
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo 15 031.PDF)Zmluva o dielo 15/031Rekonštrukcia kultúrneho domu 1734 Kb28.04.2015 14:25
Stiahni tento súbor(Zmluva o dielo 15  030.PDF)Zmluva o dielo 15/030Rekonštrukcia MK a priestranstvo so zeleňou 509 Kb28.04.2015 14:23
Stiahni tento súbor(020_2015_§54-VZ_Ducove.pdf)020_2015_§54-VZ_Ducove.pdfDohoda č. 020/2015/§54-VZ od 01.04.2015 do 30.09.2015574 Kb31.03.2015 13:21