OBECNÝ ÚRAD DUCOVÉ, ZDRUŽENIE MORAVIANSKA VENUŠA,BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM PIEŠŤANY A FARSKÝ ÚRAD MORAVANY NAD VÁHOM.

každoročné poriada


N Á R O D N Ú   P Ú Ť
 

alt

pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

na pahorok Kostolec - Ducové

 

dňa  5. júla o  14:30  hod.

Program:

14:30 otvorenie – príhovor starostu a hostí

15:00 slávnostná sv. omša

16:30 kultúrny program – dychová hudba

Zmena programu vyhradená.