Všeobecne záväzné nariadenia

Nech sa páči, tu si môžete pozrieť a stiahnuť aktuálne VZN.
V prípade,že nemáte potrebny PDF prehliadač, môžete si ho stiahnúť TU alebo alternatívu TU.

Názov prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboruPosledná úprava
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č.2-2020 - KOaDSO.pdf)Návrh VZN 02/2020o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020234 Kb27.11.2019 13:03
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. 1-2020 - MD.pdf)Návrh VZN č. 01/2020 o miestnych daniach na rok 2020336 Kb27.11.2019 13:01
Stiahni tento súbor(zásady nakladania s finančnými prostriedkami Ducové.pdf)Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ducové266 Kb16.08.2019 11:52
Stiahni tento súbor(Zásady hos. s majetkom Ducové.pdf)Zásady hospodárenia s majetkom obce Ducové236 Kb16.08.2019 11:51
Stiahni tento súbor(VZN o čase predaja a prevádzky služieb Ducové.pdf)VZN obce Ducové č. 6/2019 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Ducové 241 Kb16.08.2019 11:50
Stiahni tento súbor(VZN - povodňové plány Ducové.pdf)VZN obce Ducové č. 5/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 202 Kb16.08.2019 11:48
Stiahni tento súbor(VZN Ducové 4 2019.pdf)VZN obce Ducové č.4/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠúhrada poplatkov za MŠ a ŠJ od 1.9.2019417 Kb16.08.2019 11:47
Stiahni tento súbor(VZN_NAVRH_Ducové2019 (3).pdf)Návrh VZN 04/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠúhrada poplatkov za MŠ a ŠJ 416 Kb17.06.2019 13:50
Stiahni tento súbor(02 2019 VZN o miestnom referende Ducové.pdf)VZN č. 2/2019o organizácii miestneho referenda308 Kb27.05.2019 15:39
Stiahni tento súbor(01 2019 VZN o ochrane verejnej zelene Ducové.pdf)VZN č. 1/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene 159 Kb27.05.2019 15:38
Stiahni tento súbor(2019 Štatút obce Ducové.pdf)Štatút obce Ducové254 Kb27.05.2019 15:37
Stiahni tento súbor(Návrh VZN Dotácie Ducové.pdf)Návrh - VZN 03/2019o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ducové 274 Kb21.05.2019 12:56
Stiahni tento súbor(VZN o miestnom referende Ducové.pdf)Návrh - VZN č. 02/2019 o organizácii miestneho referenda309 Kb03.05.2019 09:56
Stiahni tento súbor(2019Návrh VZN o ochrane verejnej zelene Ducové.pdf)Návrh - VZN 01/2019o čistote a o ochrane verejnej zelene 158 Kb03.05.2019 09:55
Stiahni tento súbor(2019 Statut- Ducove.pdf)Návrh - Štatút obce Ducové254 Kb03.05.2019 09:54
Stiahni tento súbor(VZN č. 1-2018 - MD.pdf)VZN 01/2018o miestnych daniach na území obce Ducové na rok 2019336 Kb15.12.2018 16:18
Stiahni tento súbor(VZN č.2-2018 - KOaDSO.pdf)VZN 02/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ducové na rok 2019232 Kb15.12.2018 16:18
Stiahni tento súbor(VZN zásobovanie vodou 03 2018.pdf)VZN 03/2018o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ducové 194 Kb15.12.2018 16:18
Stiahni tento súbor(NÁVRH VZN zásobovanie vodou 03 2018.pdf)Návrh VZN 03/2018o zásobovaní vodou 196 Kb28.11.2018 20:53
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č.2-2018 - KOaDSO.pdf)Návrh VZN 02/2018o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady232 Kb28.11.2018 20:50
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. 1-2018 - MD.pdf)Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ducové č. 01/2018o miestnych daniach na rok 2019335 Kb27.11.2018 14:03
Stiahni tento súbor(vzn_06 2017o_elektronickych_sluzbach.pdf)VZN 6/2017o zavedení a poskytovaní elektronických služieb192 Kb14.12.2017 15:57
Stiahni tento súbor(VZN č.5- 2017 - KOaDSO.pdf)VZN 5/2017o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady228 Kb14.12.2017 15:56
Stiahni tento súbor(VZN č.4-2017 - MD.pdf)VZN 4/2017Miestne dane a poplatky na rok 2018336 Kb14.12.2017 15:55
Stiahni tento súbor(navrh_vzn_o_elektronickych_sluzbach.pdf)Návrh VZN 06/2017elektronické služby192 Kb04.12.2017 12:15
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č.5- 2017 - KOaDSO.pdf)VZN 05/2017 Návrh VZN komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2018228 Kb26.11.2017 16:13
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č.4-2017 - MD.pdf)Návrh VZN 04/2017 Miestne dane a poplatky na rok 2018336 Kb26.11.2017 16:12
Stiahni tento súbor(VZN 03 2017 .pdf)VZN 3/2017VZN obce Ducové o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 189 Kb22.08.2017 16:52
Stiahni tento súbor(VZN č. 2 2017.pdf)VZN 02/2017VZN 02/2017 ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole227 Kb22.08.2017 16:43
Stiahni tento súbor(VZN 03 2017 Návrh.pdf)Návrh VZN 03/2017 VZN obce Ducové o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 191 Kb21.08.2017 07:14
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. 2 2017.pdf)Návrh VZN 02/2017 Návrh VZN č. 02/2017, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov n materskej škole230 Kb30.06.2017 16:19
Stiahni tento súbor(VZN 01 2017.pdf)VZN č.01/2017VZN č. 01/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2016 Územného plánu obce Ducové130 Kb30.06.2017 15:29
Stiahni tento súbor(VZN č.4- 2016 - KOaDSO na rok 2017.pdf)VZN 4/2016VZN obce č. 4/2016 komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017228 Kb07.12.2016 15:13
Stiahni tento súbor(VZN č. 3-2016 - MD.pdf)VZN 3/2016VZN obce č. 3/2016 miestne dane a poplatky na rok 2017335 Kb07.12.2016 15:12
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č.4- 2016 - KOaDSO na rok 2017.pdf)Návrh VZN 04/2016 Návrh VZN komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2017228 Kb16.11.2016 10:45
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. 3-2016 - MD.pdf)Návrh VZN 03/2016 miestne dane Návrh VZN miestne dane a poplatky na rok 2017335 Kb16.11.2016 10:44
Stiahni tento súbor(VZN-2-2016 - NKOa DSO.pdf)VZN 2/2016 o odpadoch VZN 2/2016 o odpadoch 197 Kb16.06.2016 17:36
Stiahni tento súbor(navrh-vzn-2-2016 - NKOa DSO.pdf)Návrh VZN 02/2016 - komunálne a drobné stav. odpady Návrh VZN - Komunálny a drobný stavebný odpad 185 Kb01.06.2016 07:16
Stiahni tento súbor(VZN 01 2016.pdf)VZN 1/2016o podmienkach držania psov na území obce Ducové195 Kb22.04.2016 11:26
Stiahni tento súbor(VZN č.2- 2015 - KOaDSO na rok 2016.pdf)VZN 2/2015Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 227 Kb11.12.2015 08:18
Stiahni tento súbor(VZN č. 1-2015 - MD.pdf)VZN 01/2015 Miestne dane a poplatky na rok 2016330 Kb23.11.2015 14:07
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. ._-2015 - MD.pdf)Návrh VZN 2016 - miestne daneNávrh - Miestne dane a poplatky na rok 2016330 Kb23.10.2015 07:55
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č._- 2015 - KOaDSO na rok 2016.pdf)Návrh VZN 2016 - odpadyNávrh - Komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2016224 Kb23.10.2015 07:53
Stiahni tento súbor(VZN č. 03- 2014 - KOaDSO na rok 2015.pdf)VZN č. 03/2014 - odpady VZN komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201528 Kb15.12.2014 16:01
Stiahni tento súbor(VZN č. 02-2014 - MD.pdf)VZN č. 02/2014 miestne dane VZN miestne dane na rok 201535 Kb15.12.2014 16:00
Stiahni tento súbor(rozp 2015 2017.pdf)Návrh - rozpočet 2015-2017Rozpočet 2015-2017183 Kb10.11.2014 16:57
Stiahni tento súbor(NávrhVZN č. 03- 2014 - KOaDSO na rok 2015.pdf)Návrh - VZN č. 03/2014 KO a DSO Návrh - Komunálny a drobný stavebný odpad na rok 201519 Kb10.11.2014 16:55
Stiahni tento súbor(Návrh VZN č. 02-2014 - MD.pdf)Návrh VZN č. 02/2014 MDNávrh - Miestne dane a poplatky na rok 201543 Kb10.11.2014 16:53
Stiahni tento súbor(VZN školstvo 2014- dodatok.pdf)VZN školstvo 2014 - dodatokŠkolstvo 2014 - dodatok238 Kb16.12.2013 10:04
Stiahni tento súbor(VZN č. 03- 2013 - KOaDSO.pdf)VZN č. 03/2013 KO a DSO 2014Komunálne a drobné stavebné odpady 2014 221 Kb16.12.2013 10:02
Stiahni tento súbor(VZN č. 02-2013 - MD.pdf)VZN č. 02/2013 miestne dane a poplatky 2014Miestne dane a poplatky 2014252 Kb16.12.2013 10:01
Stiahni tento súbor(NÁRH VZN č. 03- 2013 - KOaDSO.pdf)Návrh VZN 03/2013 - komunálne a drobné stav. odpady 2014Komunálne a drobné stavebné odpady 2014 - návrh226 Kb26.11.2013 14:13
Stiahni tento súbor(NÁVRH VZN č. 02-2013 - MD.pdf)Návrh VZN 02/2013 - miestne dane a poplatky 2014Miestne dane a poplatky 2014 - návrh253 Kb26.11.2013 14:12
Stiahni tento súbor(rozpočet plán 2012.pdf)VZN č. 05/2011 - Rozpočet na rok 2012Rozpočet na rok 201212 Kb15.12.2011 10:08
Stiahni tento súbor(vzn  03 2011 MDaP.pdf)VZN č. 03/2011 - miestne dane a poplatky 2012Miestne dane a poplatky 201269 Kb24.11.2011 15:05
Stiahni tento súbor(KO 02 2011.pdf)VZN č. 02/2011 - KO 2012Komunálny odpad 201228 Kb24.11.2011 15:04
Stiahni tento súbor(Prev.poriadok pohrebiska.pdf)VZN č. 04/2011 - Prev.poriadok pohrebiskaPrevádzkový poriadok pohrebiska obce Ducové od 1.1.201257 Kb24.11.2011 13:15
Stiahni tento súbor(VZN - DUCOVÉ Mš -.pdf)VZN MŠ 01/2011VZN MŠ 01/2011 27 Kb09.09.2011 09:32