Matričný úrad

Matričný úrad  robí  úkony spojené s vedením matriky.

 

Vybavíte tu:

 

- overenia podpisov a listín

 

Prineste si so sebou platný občiansky preukaz.

Overenie podpisu: 1,50 €

          Overenie 1 strany listiny: 1,50 €